Các ấn phẩm về dinh dưỡng

Tại đây, bạn có thể tải miễn phí các ấn phẩm về các chủ đề mới nhất về dinh dưỡng, như dinh dưỡng đầu đời cho trẻ sơ sinh, con đường dinh dưỡng trong bệnh dị ứng, dinh dưỡng thể thao và dinh dưỡng trong các bệnh như chứng khó nuốt hay các bệnh nặng khác. Tất cả 3000 tài liệu đã được sắp xếp phân loại, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các thông tin mong muốn. Nếu để lỡ phần tham khảo, bạn có thể tìm chúng tại chức năng tìm kiếm của chúng tôi.

Táo bón mạn tính chức năng ở trẻ em

Editor(s): Bác sĩ Hoàng Lê Phúc.

Táo bón là vấn đề khá thường gặp ở trẻ em. Nó chiếm hơn 3 % lý do đưa trẻ đến khám và 30 % đưa trẻ đến khám chuyên khoa tiêu hóa. Nó xuất hiện trong năm đầu ở 17- 40% trẻ táo bón. Táo bón có thể có nguyên nhân (> 30 nguyên nhân khác nhau) hoặc vô căn (hay còn gọi là chức năng). Táo bón chức năng chiếm > 90% số trẻ bị táo bón, và sẽ được đề cập đến trong bài viết này.