Các ấn phẩm về dinh dưỡng

Tại đây, bạn có thể tải miễn phí các ấn phẩm về các chủ đề mới nhất về dinh dưỡng, như dinh dưỡng đầu đời cho trẻ sơ sinh, con đường dinh dưỡng trong bệnh dị ứng, dinh dưỡng thể thao và dinh dưỡng trong các bệnh như chứng khó nuốt hay các bệnh nặng khác. Tất cả 3000 tài liệu đã được sắp xếp phân loại, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các thông tin mong muốn. Nếu để lỡ phần tham khảo, bạn có thể tìm chúng tại chức năng tìm kiếm của chúng tôi.

The Nest

Serie-NEST

Thông tin lâm sàng ngắn gọn, dựa trên thành tựu khoa học mới nhất, dành cho các chuyên gia y tế thuộc các lĩnh vực quan trọng trong dinh dưỡng và sức khỏe nhi khoa.

Annales Nestlé

Serie-ANNEST

Là tạp chí dinh dưỡng và sức khỏe nhi khoa, gồm các đề tài nóng hổi và cập nhật nhất. Annales là các ấn bản bổ sung cho Biên niên sử về Dinh dưỡng và chuyển hóa, có trong danh mục Medline/PubMed.