Infographics

Infographics giúp chuyển tải thông tin thành phần biểu diễn trực quan sinh động.

Phần này trình bày một loạt infographics về các bài báo và ấn phẩm dinh dưỡng.

Hệ miễn dịch của trẻ nhũ nhi có chức năng còn non nớt và chưa trưởng thành

Posted: Thg5 03, 2018

Sữa mẹ chứa các thành phần có hoạt tính sinh học mà đem lại sự bảo vệ cho trẻ nhũ nhi. Những chất này bao gồm chất bột đường (carbohydrate) phức tạp được gọi là Oligosaccharides trong sữa mẹ (Human Milk Oligosaccharides - HMOs).

DOWNLOAD INFOGRAPHIC