Các chủ đề dinh dưỡng

Trang này mang đến cho bạn tất cả các nội dung - các bài viết, ấn phẩm và video - trong toàn bộ 10 chủ đề dinh dưỡng chính. Bạn có thể chọn chủ đề để xem trang có nội dung mới nhất về chuyên ngành đó, bao gồm các liên kết tới các tạp chí liên quan và các tổ chức bạn quan tâm.

Nhẹ cân lúc sinh

Trẻ sơ sinh nhẹ cân là mối quan tâm y tế công cộng quan trọng đặc biệt ở các nước đang phát triển. Chương này bao gồm tầm quan trọng của việc sử dụng các cách tiếp cận dinh dưỡng khác nhau khi quản lý trẻ non tháng hoặc trẻ nhỏ so với tuổi thai ở những trẻ nhũ nhi cân nặng khi sinh thấp. Chương này cũng mang lại thông tin đầy đủ về nhu cầu dinh dưỡng và biện pháp can thiệp thích hợp được khuyến nghị để đảm bảo các kết quả phát triển tốt nhất có thể.