Tầm quan trọng của dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu tiên

Biên tập viên: E. Isolauri, R. Martorell, J. G. Eriksson The Nest Vol .31 , 2011

Tóm tắt

Chế độ ăn uống, dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng: Từ bà mẹ đến trẻ sơ sinh
Dinh dưỡng ở trẻ nhỏ và hiệu suất về nhận thức
Tăng cân nhanh sau giai đoạn nhũ nhi và gia tăng rủi ro của các bệnh không lây

BÀI BÁO
  • Chế độ ăn uống, dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng: Từ bà mẹ đến trẻ sơ sinh

    Tác giả: Erika Isolauri, Turku (Phần Lan) và nhóm nghiên cứu NAMI

    Xem đầy đủ văn bản PDF