Vượt qua gánh nặng của suy dinh dưỡng trẻ em

Biên tập viên: Macro Turini, Andrew M. Prentice, Geok Lin Khor, Zulfiqar A. Bhutta và Jai K.Das, Patrick Detzel Tạp chí chuyên đề Vol .8 , 2014

Tóm tắt

Trong ấn phẩm này, Viện Dinh Dưỡng Nestlé (NNI) khám phá tác động của suy dinh dưỡng trẻ em ở Đông Nam Á, tập trung vào sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng và các kết quả nghiên cứu gần đây được chuyển thành các chiến lược nhằm giải quyết thách thức này.