Dinh dưỡng và Tăng trưởng

Biên tập viên: R. Shamir, D. Turck, M. Phillip Tạp chí chuyên đề 2013

Tóm tắt

Tăng trưởng như một chỉ số về sức khỏe, nó thường thay đổi hơn là sự tin tưởng vào sự hằng định và là dấu hiệu sớm của sự mất cân bằng cơ thể, trước khi có những biểu hiện khác liên quan. Đặc biệt ở các nước đang phát triển, không tăng trưởng ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ có liên quan đến tỷ lệ bệnh tật, tử vong và việc phát triển não bộ bị suy giảm và làm tăng nguy cơ khởi phát các bệnh không lây lúc trưởng thành. Ấn phẩm này tập trung vào những thách thức của sự tương tác giữa vai trò của dinh dưỡng và tăng trưởng ở nhóm tuổi trẻ em. Các đối tượng bao phủ bao gồm sự tương tác giữa dinh dưỡng và trục IGF: nuôi ăn sớm và tăng trưởng chậm; biểu đồ tăng trưởng (bao gồm cả một bản cập nhật về việc thực hiện các tiêu chuẩn tăng trưởng của WHO);  các khía cạnh khác nhau của bệnh béo phì; dinh dưỡng và tăng trưởng của trẻ sinh non và trẻ mắc các bệnh đặc biệt và sự tương tác giữa sức khỏe của xương, dinh dưỡng và sự tăng trưởng.

BÀI BÁO
  • Những bài học có được từ các nghiên cứu lâm sàng về dinh dưỡng trẻ nhũ nhi

    Tác giả: H. Szajewska

    Hiện nay, một trong những khái niệm khoa học là tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ, thai nhi, và trẻ nhũ nhi có thể có liên hệ mật thiết với kích thước và sự phát triển của trẻ nhũ nhi, và kéo theo đó là nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính sau này trong cuộc đời, bên cạnh các yếu tố di truyền, môi trường, và lối sống. Vì vậy, sự quan tâm của các nhà khoa học và những nhà kiến tạo luật hiện nay tập trung vào việc xác định rõ những chế độ ăn tối ưu cũng như những mô hình phát triển kích thước và sinh trưởng trong thai kỳ và giai đoạn sau sinh. Mục tiêu của bài báo này là đánh giá hoặc tóm lược: (1) chứng cứ của tầm quan trọng của kích cỡ và tăng trưởng cũng như dinh dưỡng sớm đối với sức khỏe và sự phát triển, (2) những vấn đề về phương pháp luận có liên quan đến các cách tiếp cận khoa học đánh giá sự tác động của vấn đề dinh dưỡng/tăng trưởng trong giai đoạn sớm lên kết quả sau này, (3) những qui định và các hướng dẫn do những nhóm chuyên gia hoặc các tổ chức khoa học đúc kết lại, và (4) những phương pháp giải quyết các vấn đề vẫn còn đang để ngỏ.

    Đóng tóm tắt
    Xem đầy đủ văn bản PDF