2015 Ngày Cập nhật thông tin về Dinh dưỡng: Đạm trong Nhi khoa

Biên tập viên: Various Conference Proceedings & Specific Issues 2015

Tóm tắt

Vào ngày thứ Sáu 17 - 4 - 2015, hội thảo khoa học được tổ chức cả ngày tại Melbourne, đồng tổ chức bởi Hiệp hội DOHaD AU - NZ; Hiệp hội Dinh dưỡng Australia và Viện Dinh dưỡng Nestlé. Với chủ đề " Đạm trong Nhi khoa – Ngày Cập nhật thông tin về Dinh dưỡng" , hội thảo có sự tham gia của 5 báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm về các chủ đề liên quan đến đạm như động học của đạm trong sữa mẹ và các ảnh hưởng dài hạn khi tiêu thụ lượng đạm dư thừa trong giai đoạn đầu của cuộc sống. Peter Fryer, người đứng đầu của Viện Dinh dưỡng Nestlé tại Úc đã tham dự và tóm tắt những điểm chính của hội thảo.