Đóng góp của hệ vi sinh đường ruột cho sức khỏe con người và bệnh lý

Biên tập viên: C. Lifschitz Annales Nestlé Vol .71 / 3,  2013

Tóm tắt

Thuật ngữ “'microbiome” được đặt ra bởi Joshua Lederberg, người đã lập luận rằng các vi sinh sinh sống trong cơ thể con người nên được bao gồm như là một phần của hệ gien người, bởi vì ảnh hưởng của chúng lên sinh lý con người. Human microbiome (trước đây gọi là hệ vi sinh của con người) là tổng hợp của các vi sinh cư trú trên bề mặt và trong các lớp sâu của da, trong nước bọt và niêm mạc miệng, trong kết mạc, và ở các loài vi khuẩn đường tiêu hóa (GIT). Các chủng loại vi khuẩn liên quan người bao gồm phần lớn các vi sinh ở người với thành phần DNA và số lượng tế bào của vi khuẩn. Các yếu tố như cân nặng của mẹ, cách chúng ta được sinh ra, và những gì chúng ta được nuôi dưỡng có thể xác định mức độ đa dạng vi khuẩn mà chúng ta sẽ có sớm trong cuộc sống, mà điều này lần lượt sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của chúng ta, sự chuyển hóa, … tất cả những yếu tố nhận ra trên sẽ góp thêm vào nhiều lý do hơn nữa để chúng ta chú ý đặc biệt đến những gì xảy ra trong 1.000 ngày tồn tại đầu tiên.

BÀI BÁO
  • Những hậu quả lâm sàng của rối loạn hệ vi sinh do chế độ ăn uống gây ra

    Tác giả: Yee Kwan Chan và Cộng sự

    Một hệ vi sinh khỏe mạnh được xác định bởi tính đa dạng cao và khả năng chống lại thay đổi dưới sự căng thẳng về sinh lý. Ngược lại, hệ vi sinh liên quan với bệnh lý được xác định bởi tính đa dạng loài thấp hơn, vi sinh có lợi ít hơn và / hoặc sự hiện diện của vi sinh gây bệnh

    Đóng tóm tắt
    Xem tóm tắt PDF Xem đầy đủ văn bản PDF