Kẽm

Biên tập viên: N. Solomons Annales Nestlé Vol.71 / 1,  2013

Tóm tắt

Kẽm là một vi chất cần thiết cho sinh vật sống. Sau vitamin A, sắt và Iốt, kẽm là một dưỡng chất quan trọng nhất cho lợi ích sức khỏe cộng đồng đáng được tranh luận, được biết có khả năng giảm tỷ lệ tử vong trẻ em toàn cầu tổng cộng khoảng 4%. Vì vậy, không một bác sĩ nhi khoa cộng đồng hay lâm sàng nào có thể bỏ qua kẽm. Tạp chí Annales này cố gắng khám phá những điểm tốt và điểm xấu trên bề mặt những hiểu biết ngày càng nhiều của chúng ta về kẽm trong lĩnh vực nhi khoa và sức khỏe cộng đồng.

BÀI BÁO
  • Cập nhật về sinh học Kẽm

    Tác giả: N. Solomons

    Kẽm đã trở thành một dưỡng chất quan trọng có được quan tâm của y tế cộng đồng và lâm sàng trong kỉ nguyên mới. Các chức năng và hoạt động của kẽm xuất hiện rộng khắp trong giải phẫu học, sinh lý, và chuyển hóa ở động vật có vú. Không thể nghi ngờ rằng có một cơ sở trong sinh học cơ bản cho tất cả những khía cạnh của kẽm trong sức khỏe con người (về mặt lâm sàng và dịch tể học) trong thực hành sức khỏe nhi khoa và sức khỏe cộng đồng. Không may là, những nghiên cứu khoa học cơ bản hiện nay có thể vẫn chưa đạt được một hiểu biết toàn bộ.Là một phần bổ sung cho những chủ đề ứng dụng trong những bài báo đi kèm, một lựa chọn những cải tiến gần đây trong lĩnh vực kiểm soát cân bằng nội mô và vận chuyển của kẽm được trình bày; chúng được kết hợp với những phát hiện về biểu hiện gien, phát tín hiệu nội bào, miễn dịch, và phòng thủ cơ thể chủ, và tăng trưởng xương. Những yếu tố bao gồm ion kẽm, các chất vận chuyển kẽm, các metallothionein, các metalloenzyme của kẽm, và các protein ngón tay kẽm (zinc finger protein). Trong nghiên cứu cơ bản nổi bật, chúng tôi tìm thấy một số giải thích về cơ chế hợp lý cho sự chậm tăng trưởng chiều cao với thiếu hụt kẽm, và tăng đề kháng chống lại các bệnh nhiễm trùng khi có bổ sung kẽm.

    Đóng tóm tắt
    Xem tóm tắt PDF Xem đầy đủ văn bản PDF