Dinh dưỡng di truyền học

Biên tập viên: F. M. Ruemmele Annales Nestlé Vol .70 / 2,  2012

Tóm tắt

Nội dung này của Annales bao gồm bốn báo cáo của các chuyên gia nổi tiếng, chỉ ra những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực tương tác giữa dinh dưỡng và di truyền, thường được gọi là dinh dưỡng di truyền học. Những lĩnh vực được đề cập đến là chuyển hóa a-xít béo và các vấn đề sức khỏe liên quan, tác dụng của dinh dưỡng và tình trạng chống ô-xy hóa trong phòng ngừa bệnh tật, tác dụng của chuyển hóa methyl trong sự phát triển của não, và cuối cùng là báo cáo về cơ chế phân tử của việc điều chỉnh yếu tố ngoài di truyền (epigenetic) truyền đạt lại kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày trong tương lai gần. Kết luận phổ biến từ cả bốn báo cáo là sự biến đổi bên ngoài gây ra tác dụng sinh học khác nhau ở những cá thể khác nhau, đặc biệt xét về lâu dài. Những khác biệt đó có thể không thể giải thích được chỉ bằng sự biến đổi di truyền của mỗi cá thể cũng như bằng thời gian của can thiệp, cái gọi là “cửa sổ cơ hội”.

BÀI BÁO
  • Sự biến đổi di truyền trong chuyển hóa a-xít béo chuỗi dài nhiều nối đôi – những ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em?

    Tác giả: E. Lattka,N, Klopp, H. Demmelmair, M. Klingler, J. Heinrich, B. Koletzko

    Cung cấp dinh dưỡng một cách đầy đủ với các a-xít béo chuỗi dài nhiều nối đôi (PUFAs) từ lâu đã được xem là mang lại lợi ích cho sức khỏe trẻ em, đặc biệt đến sự phát triển của thần kinh và các bệnh dị ứng. Những năm gần đây, những nghiên cứu về di truyền đã ho thấy bên cạnh những ảnh hưởng về dinh dưỡng, cơ sở di truyền là hết sức quan trọng cho thành phần của PUFA trong các mô của con người. Một cách đặc biệt, sự đa hình thái của các gene a-xít béo không no (fatty acid desaturase genes or FADS) sẽ xác định hiệu quả của việc làm thế nào các PUFA được xử lý nội sinh. Những nghiên cứu gần đây về tương tác gene-dinh dưỡng đã gợi ý rằng những sự đa hình thái đó đã điều chỉnh tác dụng của các a-xít béo trong thức ăn lên các phức hợp kiểu hình ví dụ như kết quả nhận thức và nguy cơ hen suyễn ở trẻ em. Những kết quả ban đầu đó có thể cung cấp cơ sở cho những khuyến nghị chế độ ăn đủ đặc thù trong tương lai để đạt được lợi ích sức khỏe tối ưu cho trẻ em. Bài báo này trình bày kết quả từ những nghiên cứu gần đây về sự tương tác giữa gene và dinh dưỡng, bàn luận về tác động của nó đến sức khỏe trẻ em, và cho chúng ta một cái nhìn làm thế nào sự liên kết này có thể đưa vào thực hành lâm sàng trong tương lai.

    Đóng tóm tắt
    Xem tóm tắt PDF Xem đầy đủ văn bản PDF