Chiến lược huấn luyện dinh dưỡng để điều chỉnh tập luyện hiệu quả

Biên tập viên: K. Tipton, L. van Loon NNI Workshop Series Vol .75 , 2013

Tóm tắt

Dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép các giờ huấn luyện được chuyển thành đáp ứng thích nghi hữu ích của các mô khác nhau của từng vận động viên. Nghiên cứu trong thập kỷ vừa qua đã cho thấy nhiều ví dụ về tác động của can thiệp chế độ ăn uống, điều chỉnh các phản ứng thích nghi cơ xương để kéo dài bài tập huấn luyện. Huấn luyện về dinh dưỡng hợp lý sẽ được áp dụng trong suốt cả tập luyện và thi đấu, mỗi yêu cầu cụ thể của họ liên quan đến việc cung cấp chất dinh dưỡng. Hỗ trợ chế độ ăn uống như vậy sẽ cải thiện hiệu quả tập luyện và, như vậy, tiếp tục tăng cường khả năng hoạt động. Dưới đây chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan về tính chất của các can thiệp dinh dưỡng khác nhau mà có thể hữu ích để hỗ trợ các đáp ứng thích nghi huấn luyện đào tạo và thi đấu và, vì vậy, để tăng thêm hiệu quả tập luyện.

BÀI BÁO
  • Các phương pháp dinh dưỡng nhằm điều chỉnh đáp ứng thích nghi trong huấn luyện sức bền

    Tác giả: J. Hawley

    Carbohydrates trong cơ xương có ảnh hưởng lớn đến chuyển hóa năng lượng lúc nghỉ ngơi và cách thức sử dụng năng lượng trong khi luyện tập cũng như quá trình điều hòa rất nhanh việc truyền tín hiệu và biểu hiện gen của tế bào. Độc lập với tình trạng huấn luyện trước, một chương trình đào tạo dựa trên sức chịu đựng ngắn hạn (kéo dài 3-10 tuần) có một phần (~ 50%) bài tập bắt đầu với ít glycogen cơ bắp và/hoặc ít glucose ngoại sinh sẽ làm cơ thể tăng khả năng thích nghi với huấn luyện với cường độ cao (nghĩa là tăng hoạt động tối đa của các men vận chuyển carbonhydrate/chất béo, tăng chuyển hóa và tăng sinh tính sinh học của ti thể) so với khi toàn bộ thời gian tập luyện được thực hiện với lượng carbohydrate bình thường hoặc cao [xem phần 1]. Cơ chế chính xác của hiện tượng tương tác giữa huấn luyện và dinh dưỡng chưa được hoàn toàn sáng tỏ, nhưng thực tế thấy rằng các buổi tập bắt đầu bằng ít glycogen cơ bắp sẽ làm tăng căng thẳng tế bào (nghĩa là giảm lượng phosphate năng lượng cao và tăng nồng độ AMP), kết quả dẫn đến tăng khởi động protein kinase AMP-kích hoạt (AMPK) [2]. AMPK có một số chức năng về chuyển hóa [để biết thêm, hãy xem phần 3] và chịu trách nhiệm một phần, nhưng không hoàn toàn, các đáp ứng trao đổi chất của cơ bắp đối với những đợt tập luyện nhanh. AMPK cũng đảm nhiệm nhiều đáp ứng thích nghi của cơ thể với chuyển hóa dài hạn trong huấn luyện sức bền, cụ thể là hoạt hóa thụ thể đồng kích hoạt tố gamma 1a kích thích phát triển vi thể peroxy, là yếu tố đồng hoạt hóa sao chép, tham gia vào quá trình kích thích phát sinh tính sinh học của ti thể. 

    Đóng tóm tắt
    Xem tóm tắt PDF