Những nghiên cứu trên động vật về ảnh hưởng của dinh dưỡng giai đoạn đầu đời lên sức khỏe lâu dài

Biên tập viên: H. Van Goudoever, S. Guandalini, R. Kleinman NNI Workshop Series Vol .68 , 2011

Tóm tắt

Hội thảo Viện Dinh dưỡng Nestle lần thứ 68 đã tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu, tập hợp rất nhiều mối quan tâm trên vũ đài khoa học: dinh dưỡng giai đoạn đầu đời và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe lâu dài. Các giáo sư nổi tiếng van Goudoever, Guandalini và Kleinman đã cùng nhau mang đến một chương trình tuyệt vời, tổng kết những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về ảnh hưởng của dinh dưỡng trong giai đoạn chu sinh cũng như trong giai đoạn sơ sinh sớm và sau này.

BÀI BÁO
  • Những nghiên cứu trên động vật về ảnh hưởng của dinh dưỡng giai đoạn đầu đời lên sức khỏe lâu dài

    Tác giả: J.E. Harding, A.L. Jaquiery, C.E. Hernandez, M.H. Oliver, J.G.B. Derraik ,F.H. Bloomfield

    Kích thước nhỏ lúc sinh có liên quan đến việc tăng nguy cơ của nhiều bệnh mãn tính lúc trưởng thành. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên động vật hỗ trợ cho những quan sát trên con người, đã cho thấy rằng thay đổi chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn đầu đời có thể dẫn đến những thay đổi về sức khỏe trong dài hạn. Điều quan trọng là, những ảnh hưởng này vẫn có thể độc lập với kích thước lúc sinh và tùy thuộc vào sự tương tác giữa những điều kiện dinh dưỡng trước và sau khi sinh. Các chất dinh dưỡng ăn vào, kể cả đại dưỡng chất và vi dưỡng chất đều quan trọng. Hơn nữa, những ảnh hưởng này còn rất đa dạng, tùy thuộc vào bản chất, thời điểm, mức độ nặng và thời gian kéo dài sự bất thường về dinh dưỡng. Bài này cung cấp ví dụ từ những nghiên cứu trên động vật về bằng chững của những ảnh hưởng lâu dài đó và một số cơ chế qua đó chế độ dinh dưỡng lúc đầu đời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. 

    Đóng tóm tắt
    Xem đầy đủ văn bản PDF