Lập trình dinh dưỡng sớm giúp phòng ngừa dị ứng ở trẻ em

Diễn giả: TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục
Trưởng khoa dinh dưỡng - Bệnh viện nhi Trung ương
Trình bày tại: Báo cáo khoa học

Tóm tắt