Hồi sức bệnh nhân chấn thương

Diễn giả: BS. Laszlo Kiraly
Phó Giáo Sư Ngoại Khoa, Khoa Chấn thương, phẫu thuật Cấp cứu và Hồi sức
Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon Portland, OR

Tóm tắt