Cung cấp cho bạn một khởi đầu tuyệt vời cùng với chất lượng đạm tốt nhất

Diễn giả: Giáo sư Ferdinand Haschke
Bác sĩ khoa nhi
Trường đại học y dược PMU Salzburg - Áo
Trình bày tại: Báo cáo khoa học

Tóm tắt