Bài báo tin tức

Việc uống nước có khiến bạn suy nghĩ ?

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Giêng 01, 2013

Mối quan hệ giữa tình trạng hydrat hóa và hoạt động nhận thức cũng được thiết lập khá chặt chẽ ở người lớn. Tuy nhiên, số liệu về vấn đề này tương đối ít hơn ở trẻ em. Một vài nhóm nghiên cứu đã công bố bằng chứng cho thấy việc uống thêm nước có thể cải thiện hiệu suất nhận thức, chẳng hạn như trí nhớ tức thời và sự chú ý hình ảnh.

Tỷ lệ mất nước cao (83%) vẫn chưa được thể hiện một lần nữa trong nghiên cứu của Parisi et al. Bổ sung nước đã làm tăng kết quả thông số thính giác.

Benton và cộng sự đã chứng minh rằng chức năng nhớ tức thời đã được cải thiện khi bổ sung thêm lượng nước uống vào.

Nhóm của Edmonds đã xuất bản hai văn bản chứng minh hiệu quả của việc uống thêm nước lên việc cải thiện sự chú ý và tìm kiếm hình ảnh.

Tóm tắt và liên kết tới các ấn phẩm văn bản đầy đủ có sẵn trên trang web NNI:

http://auth3.nestlenutrition-institute.org/country/vn/Pages/default.aspx