Bài báo tin tức

Sự kiện "Tháng Dinh dưỡng " hỗ trợ Tầm nhìn Y tế tại Bangladesh.

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Tám 21, 2012

Một trong những mục tiêu chính của Viện Dinh dưỡng Nestlé (NNI) là giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân trên toàn cầu, bằng cách nâng cao nhận thức về khoa học dinh dưỡng và xây dựng năng lực cho các nhân viên y tế. Qua đó, tại Bangladesh, nhằm mục đích hỗ trợ Tầm nhìn năm 2021 của Bộ Y tế, cũng như Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mục tiêu Thiên niên kỷ số 4: Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và Mục tiêu số 5: Cải thiện sức khỏe bà mẹ.

Để giúp đạt được các mục tiêu của chúng tôi, NNI đã tổ chức "Tháng Dinh dưỡng 2012" tại Bangladesh, với chủ đề cơ bản: "Phòng vệ tự nhiên trong 1000 ngày đầu tiên của cuộc sống" từ ngày 11 Tháng Bảy năm 2012 đến 10 tháng Tám năm 2012.

Trong suốt tháng này, chúng tôi cung cấp cho 3500 chuyên gia y tế nhiều chương trình sự kiện, bao gồm: Chương trình Hồi sức Sơ sinh và Chăm sóc sơ sinh cần thiết, Chương Trình Giáo Dục Y Tế tiếp tục, Đào tạo và kiểm tra các nhân viên trợ lý y tế về chủ đề dinh dưỡng, Các sự kiện hội nghị của NNI cho HCPs và giới thiệu phim khoa học về nuôi con bằng sữa mẹ.

Tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ đã được nhấn mạnh trong suốt tháng và một sự kiện lớn có tiêu đề "Nuôi con bằng sữa mẹ - Tiêu chuẩn vàng của miễn dịch tự nhiên cho trẻ" đã được tổ chức tại Dhaka. Khách mời danh dự của hội nghị chuyên đề, Cố vấn của Thủ tướng, Giáo sư (Tiến sĩ) Syed Moddaser Ali, cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức và giáo dục đầy đủ về nuôi con bằng sữa mẹ cho các bà mẹ và hỗ trợ gia đình. Một cuốn sách nhỏ về "Nuôi con bằng sữa mẹ" bao gồm các bài báo khoa học của các bác sĩ nổi tiếng đã được giới thiệu.

Chúng tôi tin rằng các sự kiện như thế này sẽ giúp xây dựng được lòng tin vào kiến thức và tranh luận khoa học và mang lại kết quả tích cực về tình trạng dinh dưỡng của người dân, đặc biệt trong 1000 ngày đầu tiên của cuộc sống. Chúng cũng giúp củng cố cam kết của chúng tôi về sử dụng nền tảng khoa học để xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và lâu dài với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.