Bài báo tin tức

Probiotic mới rút ngắn thời gian tiêu chảy nhiễm trùng cấp tính ở trẻ em ngoại trú

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Chín 22, 2015

Tiêu chảy vẫn là một nguyên nhân quan trọng gây bệnh tật và tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Trong khi bù nước là điều trị chính cho tình trạng này, theo các hướng dẫn dựa trên bằng chứng viêm dạ dày ruột cấp tính hợp tác sản xuất bởi ESPGHAN và ESPID, các hướng dẫn cũng đã tuyên bố các probiotics chọn lọc có thể làm giảm thời gian và độ nặng của các triệu chứng và có thể được dùng như một chất bổ trợ cho dung dịch bù nước qua đường uống (ORS).

Bằng chứng hiện tại cũng chỉ ra rằng probiotic hiệu quả là dòng đặc biệt. Các chủng khác nhau của các chủng Lactobacillus đã được nghiên cứu trong bệnh tiêu chảy cấp và đã được tìm thấy là có lợi.

Một số thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên đã chỉ ra rằng probiotic L. reuteri DSM 17.938, làm giảm thời gian và tần suất bệnh tiêu chảy ở trẻ em nhập viện do tiêu chảy nhiễm trùng cấp tính. Đây cũng là thử nghiệm đầu tiên đánh giá hiệu quả của Probiotic với tiêu chảy nhiễm trùng cấp tính ở trẻ em ngoại trú.

Thử nghiệm ca lâm sàng có nhóm chứng, mù đơn, ngẫu nhiên, đa trung tâm này đã tiến hành trên 64 trẻ em với tiêu chảy cấp tính. Chia làm 2 nhóm: nhóm 1 nhận probiotic trong năm ngày, với dòng L. reuteri DSM 17938 thêm vào một dung dịch bù nước qua đường uống (ORS) và nhóm thứ hai được điều trị với chỉ với ORS. Nghiên cứu xem xét hai điều: thời gian tiêu chảy (trong giờ) và số lượng trẻ em bị tiêu chảy mỗi ngày trong năm ngày can thiệp. Các tác dụng phụ cũng được ghi nhận.

Nghiên cứu cho thấy ở nhóm được cho L. reuteri (nhóm 1), thời gian tiêu chảy trung bình đã rút ngắn đáng kể (dưới 15 giờ) và tỷ lệ trẻ em bị tiêu chảy sau 48 giờ là thấp hơn nhiều so với nhóm 2. Từ giờ thứ 72 trở đi, không có sự khác biệt giữa hai nhóm và không có tác dụng phụ nào liên quan đến L. reuteri đã được ghi nhận, cho thấy L. reuteri DSM 17938 là có hiệu quả, an toàn và dung nạp tốt ở trẻ em ngoại trú với tiêu chảy nhiễm trùng cấp tính.