Bài báo tin tức

Nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa bú sữa mẹ và thành công sau này trong cuộc sống

Được đăng:  Thứ Năm, Tháng Bảy 23, 2015

Năm 1982 một nghiên cứu thuần tập (đoàn hệ) dựa vào dân số từ lúc sinh của các trẻ sơ sinh đã được đưa ra trong Pelotas, Brazil. Mục đích là để đánh giá xem liệu có mối liên hệ nào giữa thời gian bú sữa mẹ và chỉ số thông minh về sau (chỉ số IQ), số năm học và thu nhập sau này trong cuộc sống, trong một bối cảnh khuôn mẫu xã hội không chấp nhận nuôi con bằng sữa mẹ.

Gần 6.000 trẻ sơ sinh được đưa vào nghiên cứu. Trong số này, thông tin cần thiết cho ăn sớm đã có sẵn ở 3.493 trẻ. Ở tuổi 30, những cá nhân này được đánh giá để thiết lập chỉ số IQ, trình độ giáo dục và thu nhập. Trong các phân tích thô và điều chỉnh, tổng thời gian bú sữa mẹ và bú sữa mẹ chiếm ưu thế (bú sữa mẹ là hình thức chính của dinh dưỡng so với một số loại thực phẩm khác) đã liên quan tích cực đến chỉ số IQ, trình độ học vấn và thu nhập của đối tượng nghiên cứu.

Những người tham gia bú sữa mẹ từ 12 tháng trở lên có chỉ số IQ, trình độ học vấn và thu nhập hàng tháng cao hơn so với những người bú sữa mẹ ít hơn 1 tháng. Các kết quả phân tích trung gian (mediation analysis) cho rằng chỉ số IQ chịu trách nhiệm cho 72% hiệu quả trên thu nhập. Nghiên cứu này cho thấy rằng bú sữa mẹ kết hợp với việc thực hành các bài kiểm tra trí thông minh sau 30 năm tốt hơn, và có thể có một tác động quan trọng trong cuộc sống thực, bằng cách tăng trình độ học vấn và tăng thu nhập ở tuổi trưởng thành.