Bài báo tin tức

Hai phần ba trẻ em bị thiếu hụt hydrat hóa - các báo cáo kết luận

Được đăng:  Thứ Ba, Tháng Tám 21, 2012

Hydrat hóa đầy đủ ở trẻ em là quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh của chúng, nhưng ba nghiên cứu gần đây do Nestlé hỗ trợ thực hiện tại Mỹ, Pháp và Ý trên trẻ em độ tuổi từ 9 đến 11, đã cho thấy trẻ em bị thiếu hụt hydrat hóa vào buổi sáng, kể cả sau khi đã ăn sáng .

Trẻ em dễ bị mất nước hơn người lớn vì chúng có bề mặt cơ thể lớn hơn, tỷ lệ trọng lượng cơ thể và khả năng bài tiết và cô đặc nước tiểu của chúng còn chưa được phát triển đầy đủ, vì vậy chúng cần phải uống nước thường xuyên để đáp ứng nhu cầu hydrat hóa. Tuy nhiên, những khuyến nghị về lượng nước uống hàng ngày rất khác nhau giữa các quốc gia và các châu lục.

Mỗi nghiên cứu đều cho kết quả tương tự - ít nhất 2/3 trẻ em trong mỗi quốc gia bị thiếu hụt hydrat hóa vào thời điểm chúng đi học mỗi sáng, đặc biệt là con trai. Kết quả của những nghiên cứu này cũng có thể so sánh với những phát hiện trước đó ở các nước khác.

Do các kết quả báo cáo là tương tự nhau, do đó chúng tôi đưa ra kết luận của mình. Trẻ em thường không uống đủ nước vào buổi sáng để thay thế lượng nước mất đi do hydrat hóa trong đêm và duy trì một trạng thái đủ nước cả buổi sáng. Cần có nghiên cứu sâu hơn về các tác động đến sức khỏe do thiếu hụt hydrat hóa, cùng với xác định nhu cầu hydrat hóa ở trẻ em và khuyến nghị rõ ràng cho tiêu thụ hàng ngày.

Tóm tắt của ba nghiên cứu trên có thể được tìm thấy trên trang web của NNI.