Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Tiêu hóa, Gan học, và Dinh dưỡng Nhi khoa

Taipei, Đài Loan 14 Tháng Mười Một 2012 - 18 Tháng Mười Một 2012