Vai trò của đạm, peptide và acid amin trong dinh dưỡng nhũ nhi

Ngày: Thứ hai, 05/12/2016 S. Nutten


Đạm, peptide và acid amin có vai trò gì trong dinh dưỡng nhũ nhi?

Khi quyết định chọn lựa sữa công thức, chúng ta cần phải hiểu rằng các loại sữa công thức khác nhau sẽ có các mức độ thủy phân đạm khác nhau, và do đó cấu thành những chuỗi phân tử đạm khác nhau với kích thước khác nhau. Có hai mức độ thủy phân chính trong sữa công thức nhũ nhi: thủy phân hoàn toàn và thủy phân một phần.

Trong sữa công thức thủy phân hoàn toàn, đạm được cắt thành các phân tử peptide và acid amin rất nhỏ, vì vậy tính gây dị ứng của loại sữa này rất thấp - vì các phân tử peptide quá nhỏ, không thể liên kết chéo với kháng thể để gây ra triệu chứng dị ứng được. Loại sữa công thức này tốt nhất được dùng cho trẻ đã được chẩn đoán bị dị ứng. Đối với sữa thủy phân một phần, phân tử đạm lớn hơn và thành phần chuỗi đạmn khác với sữa thủy phân hoàn toàn.

Phân tử peptide lớn hơn có thể tạo kích thích để huấn luyện cho hệ miễn dịch của trẻ, giúp phòng ngừa dị ứng ở trẻ dùng loại sữa công thức này. Các nghiên cứu gần đây về vấn đề thủy phân bắt đầu cho thấy: tính gây dị ứng của sữa không chỉ phụ thuộc vào kích cỡ phân tử peptide, mà còn phụ thuộc vào thành phần của chuỗi peptide và acid amin.

Sữa công thức có các phân tử peptide cùng kích thước nhưng khác thành phần, sẽ gây nhiều tác động khác nhau lên hệ miễn dịch. Hiện đang có các nghiên cứu để xác định liệu lipid, carbohydrate và probiotic trong sữa công thức có lợi cho hệ miễn dịch hay không. Khi các nghiên cứu này đã hoàn tất, cần phải tiến hành thử nghiệm lâm sàng cho các loại sữa công thức đặc biệt này, trước khi đưa vào thị trường sử dụng cho trẻ em.