ĐĂNG KÝ THAM GIA NNI VIỆT NAM

Nội dung và thông tin trong trang web này chỉ dùng cho mục đích tham khảo của bạn và không thay thế cho các lời khuyên, chẩn đoán hay điều trị y khoa. Các mục có dấu * là bắt buộc

THAM GIA CỘNG ĐỒNG NNI VIỆT NAM

Chỉ cần vài bước đăng ký đơn giản, bạn sẽ trở thành một phần của cộng đồng NNI Việt Nam và có thể dễ dàng truy cập kho dữ liệu về nhi khoa, dinh dưỡng; trao đổi, thảo luận trên những ca lâm sàng thực tế; được ưu tiên mời tham dự những hội nghị khoa học do NNI tổ chức hoặc tài trợ; tham dự các khóa học của NNI Việt Nam và Quốc Tế.