Các video về dinh dưỡng

Water-Soluble-Vitamins-in-Breast-Milk-Lindsay-Allen-VN-speaker

Vitamins tan trong nước trong sữa mẹ: những yếu tố tác động lên nồng độ của chúng và ý nghĩa sinh lý

Speakers: Lindsay Allen

Summary