Các video về dinh dưỡng

prof-Berthold-Koletzko

Cách nuôi ăn ở trẻ nhũ nhi và sự phát triển của béo phì ở trẻ em

Speakers: Berthold Koletzko

Summary

Cách nuôi ăn ở trẻ nhũ nhi và sự phát triển của béo phì ở trẻ em