Các ấn phẩm về dinh dưỡng

Probiotic, Prebiotic và Synbiotic: NHỮNG NGỘ NHẬN VÀ SỰ THẬT

Editor(s): Hania Szajewska (Ba Lan); Clemens Kunz (Đức); Yvan Vandenplas (Bỉ). 44

H vi sinh đường rut & probiotic, prebiotic và synbiotic
BS. Hania Szajewska | Khoa Nhi, Đại học Y Warsaw, Warsaw, Ba Lan

Oligosaccharide đặc thù trong Sữa mẹ (HMO) so với các Prebiotic dạng Oligosaccharide thông thường
Clemens Kunz | Viện Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Justus Liebig, Giessen, Đức

Probiotic có thật sự cần phải “Sống”?
Yvan Vandenplas | Khoa Nhi, Đại học Vrije Brussel, Brussel, Bỉ