Các ấn phẩm về dinh dưỡng

Các nghiên cứu gần đây về dinh dưỡng và tăng trưởng

Editor(s): . 89

Hiện nay, trên khắp thế giới, vai trò quan trọng đối với sức khoẻ mỗi người của dinh dưỡng tốt, trong tất cả các giai đoạn phát triển và đời sống đã được hiểu rõ. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu lâm sàng chuyên sâu về hiệu quả của dinh dưỡng đối với sự tăng trưởng đã mang đến nguồn dữ liệu mới phong phú và cung cấp những hiểu biết mới trong lĩnh vực then chốt của quá trình phát triển, nhất là 1000 ngày đầu tiên của đời sống: dinh dưỡng phù hợp ở thời điểm này có thể ảnh hưởng sự lập trình của cơ thể và chuẩn bị cho tình trạng sức khoẻ về lâu dài. Dinh dưỡng kém có thể góp phần vào tình trạng béo phì hoặc chậm tăng trưởng và cũng có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển của não bộ và nhận thức.

Hội thảo lần thứ 89 của Viện Dinh dưỡng Nestlé với chủ đề “Các nghiên cứu gần đây về Dinh dưỡng và Tăng trưởng” đã được tổ chức vào ngày 26-29, năm 2017 tại Dubai.

Nestlé đã mời những học giả nổi bật trên tầm quốc tế để dẫn đầu cho các cuộc thảo luận, với sự chủ toạ của: Giáo sư Michelle Lampl, Giám đốc Nghiên cứu về Sức khoẻ và Con người, Đại học Emory, Atlanta; Giáo sư Berthold Koletzko, Giáo sư Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Đồng Dr. von Hauner Children’s Hospital, Trung tâm Y khoa Đại học Munich; và Giáo sư John Colombo, Giáo sư Khoa Tâm thần học, Đại học Kansas và Giám đốc Viện nghiên cứu về Toàn bộ Các giai đoạn của đời sống.