Các ấn phẩm về dinh dưỡng

Tại đây, bạn có thể tải miễn phí các ấn phẩm về các chủ đề mới nhất về dinh dưỡng, như dinh dưỡng đầu đời cho trẻ sơ sinh, con đường dinh dưỡng trong bệnh dị ứng, dinh dưỡng thể thao và dinh dưỡng trong các bệnh như chứng khó nuốt hay các bệnh nặng khác. Tất cả 3000 tài liệu đã được sắp xếp phân loại, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các thông tin mong muốn. Nếu để lỡ phần tham khảo, bạn có thể tìm chúng tại chức năng tìm kiếm của chúng tôi.

Các hội thảo của Viện Dinh Dưỡng Nestlé 82

Cuốn sách này phản ánh các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng lâm sàng đã được giảng dạy và thảo luận trong khóa học Dinh Dưỡng Lâm Sàng của Nestle lần thứ 12 tại New Delhi, ẤnĐộ, vào năm 2013. Các chủ đề liên quan được sắp xếp từ sinh lý học cơ bản đến việc thực hiện thực hành dinh dưỡng trong môi trường bệnh viện cũng như tại nhà. Mặc dù có tầm quan trọng sống còn, dinh dưỡng vẫn là một vấn đề bị sao nhãng trong chương trình giảng dạy y khoa cả trong và ngoài các bệnh viện.

Annales Nestlé Vol.71 / 1

Kẽm là một vi chất cần thiết cho sinh vật sống. Sau vitamin A, sắt và Iốt, kẽm là một dưỡng chất quan trọng nhất cho lợi ích sức khỏe cộng đồng đáng

Annales Nestlé 70 / 2

Nội dung này của Annales bao gồm bốn báo cáo của các chuyên gia nổi tiếng, chỉ ra những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực tương tác giữa dinh dưỡng và

Nội dung được đề xuất

Vui lòng đăng nhập vào tiểu sử của bạn để chúng tôi có thể hiển thị nội dung được đề xuất