Infographics

Infographics giúp chuyển tải thông tin thành phần biểu diễn trực quan sinh động.

Phần này trình bày một loạt infographics về các bài báo và ấn phẩm dinh dưỡng.

Những yếu tố đóng góp đầu đời cho sự khỏe mạnh của trẻ nhỏ

Posted: Thg11 15, 2019

Chế độ ăn uống đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ sự phát triển thể chất và nhận thức khỏe mạnh

DOWNLOAD INFOGRAPHIC