HMOs - Đặc điểm nhận dạng của “Chiến binh” trong Sữa Mẹ.

Posted: Thg6 06, 2019

HMOs là thành phần chất rắn nhiều thứ ba trong sữa mẹ, sau đường lactose và chất béo.

DOWNLOAD INFOGRAPHIC

human-milk-oligosaccharides-infographic-30052019-VN