Infographics

Infographics giúp chuyển tải thông tin thành phần biểu diễn trực quan sinh động.

Phần này trình bày một loạt infographics về các bài báo và ấn phẩm dinh dưỡng.

Đáp ứng nhu cầu sắt của trẻ nhỏ

Sắt là thành phần khó chuyển hóa do độ hòa tan của sắt rất kém. Sắt có thể gây ra tác dụng phụ với sức khỏe trừ khi hàm lượng sắt trong cơ thể được giữ ở ngưỡng cân bằng. Thiếu sắt dẫn đến thiếu máu, trong khi thừa sắt lại gây ra hiện tượng tổn thương do kích ứng oxy hóa trong cơ thể.

Ngoại di truyền

Làm thế nào những kinh nghiệm của nhiều thế hệ trước có thể thay đổi con người chúng ta.

Nội dung được đề xuất

Vui lòng đăng nhập vào tiểu sử của bạn để chúng tôi có thể hiển thị nội dung được đề xuất