Các chủ đề dinh dưỡng

Béo phì

Béo phì có một mối quan tâm ngày càng tăng trên toàn thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, thế hệ hiện tại được dự kiến sẽ có tuổi thọ ngắn hơn so với cha mẹ của họ, đơn giản chỉ vì béo phì và kết hợp tăng nguy cơ của các bệnh mạn tính không lây (NCDs). Ở đây bạn có thể truy cập một loạt các nội dung liên quan đến phòng ngừa và quản lý béo phì, hội chứng chuyển hóa, béo phì thời thơ ấu và nhiều hơn nữa.

Các Ấn phẩm

Videos