Các chủ đề dinh dưỡng

Suy dinh dưỡng

Giải quyết suy dinh dưỡng trong tất cả các hình thức của nó đại diện cho một chương trình y tế công cộng tích hợp tập trung vào các nguyên nhân gốc rễ của suy dinh dưỡng ở tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Trong phần này bạn sẽ tìm thấy các tài liệu đầy đủ về chủ đề suy dinh dưỡng, bao gồm cả suy dinh dưỡng thời thơ ấu và tuổi già, thấp còi, gầy mòn, thiếu cân, khó nuốt, cũng như đánh giá và các công cụ sàng lọc như Mini Nutritional Assessment (MNA®).

Các Ấn phẩm

Videos