Các chủ đề dinh dưỡng

Hệ vi sinh đường ruột

Hệ vi sinh đường ruột là vi khuẩn tốt (và vi khuẩn xấu) trong dường ruột của bạn (của chúng ta?). Mỗi người mang khoảng 1-2 kg vi khuẩn đường ruột đại diện cho một số lượng tế bào lớn hơn nhiều so với tất cả các tế bào của cơ thể. Dưới đây chúng tôi cung cấp các chứng cứ khoa học mới nhất về mối liên hệ giữa dinh dưỡng, hệ vi sinh đường ruột, hệ thống miễn dịch và sức khỏe con người.

Các Ấn phẩm

Videos