Các chủ đề dinh dưỡng

Tăng trưởng và phát triển

Các sự kiện cuộc sống ban đầu, bao gồm dinh dưỡng, đóng một vai trò quan trọng trong lập trình phát triển, sự trao đổi chất và sức khỏe con người trong tương lai. Phần này bao gồm tầm quan trọng của dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu tiên bao gồm: dinh dưỡng trước khi mang thai và trong suốt thai kỳ, tác động của cơ chế ngoại di truyền, lập trình chuyển hóa, nuôi con bằng sữa mẹ, tăng trưởng và phát triển nhận thức và nhiều hơn nữa.

Các Ấn phẩm

Videos