Các chủ đề dinh dưỡng

Dị ứng

Sự gia tăng mạnh mẽ các bệnh miễn dịch ở trẻ nhũ nhi, đặc biệt là dị ứng, chỉ ra các tổn thương cụ thể của hệ thống miễn dịch chưa trưởng thành đối với các thay đổi môi trường sớm, nơi dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng. Can thiệp dinh dưỡng sớm có thể có tác dụng bảo vệ lâu dài đối với dị ứng thời thơ ấu. Ở đây bạn có thể truy cập thông tin về tất cả các khía cạnh của vấn đề bao gồm: thời gian thích hợp của việc giới thiệu của các loại thức ăn gây dị ứng, dị ứng đạm sữa bò, bất dung nạp thức ăn và nhiều hơn nữa.

Các Ấn phẩm

Videos