Oligosaccharide sữa mẹ là chất kháng virus hứa hẹn

Thg12 07, 2018

Tháng 2, 2018-Nghiên cứu mới: Vai trò của Oligosaccharide sữa mẹ trong Dị ứng thức ăn

Một nghiên cứu gần đây lần đầu tiên cho thấy oligosaccharide sữa mẹ (HMO) 2′-fucosyllactose (2′FL) và 6′-sialyllactose (6′SL) điều hòa các đáp ứng tế bào biểu mô người, có liên quan tới dị ứng thức ăn.

Tỷ lệ hiện mắc dị ứng thức ăn đã tăng lên trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt ở các quốc gia phương Tây. Vì các phương pháp điều trị khỏi còn hạn chế, các trẻ bị dị ứng phần lớn dựa vào tránh dị nguyên và xử trí triệu chứng cấp tính. HMOs là thành phần nhiều thứ ba trong sữa mẹ, sau lactose và lipid.

Các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy HMOs có thể điều hòa nhiều con đường tín hiệu viêm. Hơn nữa, ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy các tế bào biểu mô ruột non đóng vai trò quan trọng trong khởi động các đáp ứng dị ứng tại ruột. Immunoglobulin E (IgE) đặc hiệu thức ăn tại lòng ruột của trẻ dị ứng có thể bắt giữ dị nguyên (Ag) thức ăn, cùng với CD23 (một protein xuyên màng type II) biểu hiện trên các tế bào biểu mô ruột non, tạo thành phức hợp Ag-IgE qua các tế bào biểu mô tới lớp dưới niêm mạc, tại đây chúng gây ra phản ứng quá mẫn. Thêm vào đó, kích hoạt phức hợp Ag-IgE qua CD23 dẫn tới các đáp ứng miễn dịch, như tiết chemokine tiền viêm (như interleukin 8 (IL-8) hay chemokine (C-C motif) ligand 20 (CCL20)), có khả năng tập hợp các tế bào miễn dịch tại vị trí kháng nguyên xâm nhập.

Zehra và cộng sự tại Đại học McMaster, Hamilton, Canada, đã chứng tỏ trước đây rằng HMOs 2′FL và 6′SL có thể làm giảm triệu chứng dị ứng thức ăn trong mô hình ở chuột. Dựa theo các kết quả này và bằng chứng rằng các tế bào biểu mô ruột đóng vai trò quan trọng trong khởi động các đáp ứng dị ứng thức ăn, nhóm nghiên cứu quyết định đánh giá ảnh hưởng trực tiếp của 2 HMOs 2′FL và 6′SL lên giải phóng chemokine từ 2 dòng tế bào biểu mô ruột non người (tế bào T-84 và HT-29). Nhóm nghiên cứu cho thấy cả hai HMOs ức chế sự giải phóng CCL20 do phức hợp Ag-IgE từ các tế bào biểu mô ruột người; tuy nhiên, 6’SL có thể ức chế giải phóng IL-8. Ngược lại với 6’SL, 2’FL ức chế chọn lọc sự giải phóng CCL20 khi đáp ứng với phức hợp Ag-IgE, không phụ thuộc vào nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARϒ).

Nhìn chung, những kết quả này lần đầu tiên cho thấy, HMOs 2’FL và 6’SL có thể điều hòa các đáp ứng của tế bào biểu mô người có liên quan với bệnh dị ứng. Nghiên cứu này cũng tăng cường khái niệm oligosaccharide khác biệt cấu trúc có chức năng sinh hoạt riêng biệt. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng trong khi xác định thành phần sữa công thức cho trẻ nhũ nhi, việc chọn lựa cẩn thận oligosaccharide với cấu trúc đặc hiệu có thể đem lại các lợi ích sức khỏe thêm, vượt ra ngoài đặc tính “sinh bifidobacteria”.

Nguồn: Zehra S, Khambati I, Vierhout M, Mian MF, Buck R, Forsythe P. Human milk oligosaccharides attenuate antigen–antibody complex induced chemokine release from human intestinal epithelial cell lines. J Food Sci. 2018 Feb;83(2):499-508.