HMO

Sữa mẹ chứa các thành phần có hoạt tính sinh học mà đem lại sự bảo vệ cho trẻ sơ sinh. Những chất này bao gồm chất bột đường (carbohydrate) phức tạp được gọi là Oligosaccharides trong sữa mẹ (Human Milk Oligosaccharides - HMOs).

Nghiên cứu đang tiết lộ mức độ đầy đủ lợi ích của HMOs.

Videos

Tin tức

Tạp chí chuyên đề