Các điều khoản và điều kiện

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web này. Mong bạn vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện trong phần này một cách kỹ lưỡng vì khi bạn sử dụng trang web này nghĩa là bạn đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện được ghi ở đây.

Trong trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “Nestlé” và “Nestlé Nutrition Institute -NNI” đều ám chỉ công ty Nestlé Thụy Sĩ (Nestlé S.A.) và các công ty thành viên phù hợp. “Bạn” là từ ám chỉ bất cứ ai truy cập và / hoặc sử dụng trang web này

Thông báo bảo mật của trang web

Mọi thông tin cá nhân hoặc tài liệu gửi cho trang web này đều thuộc phạm vi Chính sách Bảo mật và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Nestlé Nutrition Institute  được ghi trong Thông báo bảo mật của trang web này.

Mặc dù chúng tôi cố gắng để đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếuthông tin chúng tôi công bố trên trang web là không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn cần chấp nhận rủi ro khi hoàn toàn tin cậy vàocác tài liệu trên trang web này, đó là rủi ro của riêng bạn. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm của bạn là giám sát bất kỳ thay đổi nào về tài liệuvà thông tin có trên trang web

Chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin

Mặc dù chúng tôi cố gắng để đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của thông tin trên trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếuthông tin chúng tôi công bố trên trang web là không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn cần chấp nhận rủi ro khi hoàn toàn tin cậy vàocác tài liệu trên trang web này, đó là rủi ro của riêng bạn. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm của bạn là giám sát bất kỳ thay đổi nào về tài liệuvà thông tin có

Khuyến cáo tài trợ

Nestlé là nhân tố chính về các khoản tài trợ / tài trợ đã đưa đến kết quả tạo ra các nội dung có sẵn trên trang web này

Sự truyền thông tin

Mọi giao tiếp không phải là cá nhân hay tài liệu bạn email đến trang web này bao gồm bất cứ dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề nghị nào hoặc những thứ tương tự sẽ được xem như những thông tin không bảo mật và không độc quyền. Bất cứ thứ gì bạn truyền hoặc đăng lên đều trở thành tài sản của Nestlé Nutrition Institute  và có thể được sử dụng cho bất cứ mục đích nào, bao gồm và không giới hạn việc nhân bản, công khai thông tin, truyền dữ liệu, xuất bản, phát sóng và đăng tin. Hơn nữa, Nestlé Nutrition Institute  còn được sử dụng các ý tưởng, bản thiết kế, phát minh, triển khai, đề nghị hay quan điểm bạn gửi cho trang web cho bất cứ mục đích nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc phát triển, sản xuất, quảng cáo và marketing sản phẩm). Mọi sự sử dụng nói trên sẽ không có bồi thường nào cho phía đã đăng thông tin. Khi bạn gửi thông tin lên trang web cũng có nghĩa là bạn đang bảo đảm rằng bạn sở hữu các tài liệu / nội dung đã gửi, rằng chúng không bêu xấu và việc sử dụng thông tin đó của Nestlé Nutrition Institute  sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc không vi phạm pháp luật. Nestlé Nutrition Institute  cũng không có nghĩa vụ phải sử dụng thông tin đã gửi

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ về câu chữ, hình ảnh và tài liệu trên trang web này là tài sản của Tập Đoàn Nestlé hoặcđã được cho phép của chủ sở hữu liên quan.

Bạn được phép duyệt trang web này, sao chép lại bằng cách in, hoặc ghi vào một đĩa cứng để đưa cho những người khác. Việc này chỉđược làm với điều kiện bạn giữ nguyên các thông báo về bản quyền và độc quyền, và tên thương mại nói trên phải xuất hiện trên bản sao đó. Không sao chép bất kỳ phần nào của trang web này để đem bán hoặc phân phối vì lợi ích thương mại, cũng không được sửahoặc kết hợp làm với bất kể việc gì, xuất bản hoặc làm trang web.

Liên kết với các trang web khác

Các đường link trên các trang web của Nestlé Nutrition Institute  có thể đưa bạn ra ngoài mạng lưới và hệ thống của Nestlé Nutrition Institute  và Nestlé Nutrition Institute  không chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung hoặc chức năng của các trang web thuộc bên thứ ba. Các đường link được cung cấp với thiện ý nhưng Nestlé Nutrition Institute  không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thay đổi sau đó của các trang web thuộc bên thứ ba khác mà chúng tôi cung cấp đường link. Việc cung cấp các đường link này không có nghĩa là Nestlé Nutrition Institute  đã chứng thực chúng. Chúng tôi khuyên bạn nên tự nhận thức được và đọc cẩn thận tất cả các thông báo về luật pháp và bảo mật của tất cả các trang web bạn truy cập.

Bảo đảm và từ chối

Việc sử dụng trang web này là quyết định của bạn và bạn phải chấp nhận mọi rủi ro của nó.

Những đảm bảo

Trang web này được phát triển trên quan điểm “nó là như thế” và “như nó đã có” và do đó, Nestlé Nutrition Institute không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về cách thể hiện, các ngụ ý, luật định (kể cả sự bảo đảm mang ngụ ý thương mại hay về chất lượng hoặc sự phù hợp vì một mục đích cụ thể nào đó) hoặc mặt khác bảo đảm hay phản đối rằng các tài liệu trên trang web này là đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, kịp thời, không xâm phạm các bên thứ ba, rằng truy cập vào trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị nhiễm virus,rằng trang web này là an toàn, rằng bất kỳ lời khuyên hay ý kiến nào của Tập Đoàn Nestlé trên trang web này là chính xác hoặc để làm căn cứ đúng đắn và bất cứ sự phản đối hay đảm bảo nào cũng được miễn trừ trách nhiệm.

Xin lưu ý rằng tại một số địa phương, pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý đó, vì vậy, một số các loại trừ có thể không đúng với bạn. Xin vui lòng kiểm tra lại luật lệ tại nơi bạn sống.

Chúng tôi có quyền hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt các truy cập của bạn vào trang web này mà không cần thông báo hoặc hạn chế,đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của trang web hay bất kỳ tính năng hay một phần những điều đó bất cứ lúc nào.

Thông tin dinh dưỡng và sức khỏe
Từ chối trách nhiệm về nội dung y tế: Nội dung và thông tin trên trang web này là chỉ dành cho sử dụng thông tin của bạn và không có ý định thay thế cho tư vấn y khoa chuyên nghiệp, chẩn đoán hay điều trị. Mọi người nên tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhân viên y tế có trình độ với bất kỳ câu hỏi mà họ có thể có liên quan đến tình trạng sức khỏe, bệnh tật hoặc điều trị. Không trì hoãn hoặc bỏ qua lời khuyên của chuyên gia y tế vì nội dung trên website này

Thông báo và quá trình lấy xuống và  Bản quyền
Nếu bạn tin rằng những thông tin truy cập vào hoặc từ các trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ những tài liệu đó (hoặc truy cập theo) từ trang web này bằng cách liên hệ Viện Dinh dưỡng Nestlé - Nestlé Nutrition Institute để biết thêm chi tiết
Nestlé Nutrition Institute
Avenue Reller 22
1800 Vevey
Swizterland
Hoặc e-mail: nni@nestle.com

Trong một nỗ lực để bảo vệ các quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, Nestlé Nutrition Institute duy trì một chính sách cho việc chấm dứt quyền sử dụng trang web này đối với người vi phạm nhiều lần, tùy từng trường hợp,.

Các Đệ trình của người sử dụng


Nestlé Nutrition Institute không yêu cầu quyền sở hữu của bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà bạn cung cấp cho Viện Dinh dưỡng Nestlé hoặc đưa lên, tải lên, hoặc chuyển tải lên các trang web (gọi là "Thông tin"). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ thông tin có nghĩa là, phân biệt đối xử, nói xấu, đe dọa, khiêu dâm, xâm phạm sự riêng tư của người khác, thù hận hoặc hành hung; hoặc xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên nào. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: làm cho những thông tin đó là một quảng cáo hay gạ gẫm về kinh doanh hoặc thực hiện một thông tin không liên quan đến chủ đề đang được thảo luận
Bằng cách làm một đệ trình, bạn đồng ý rằng những thông tin như vậy là không bí mật, không độc quyền và Viện Dinh dưỡng Nestlé có thể sử dụng miễn phí và tái tạo thông tin đó một cách tự do, và cho mọi mục đích. Mặc dù đã nói ở trên, Viện Dinh dưỡng Nestlé là không cần thiết để sử dụng bất cứ đệ trình .

Viện Dinh dưỡng Nestlé có quyền (nhưng không bắt buộc ) để ghi lại các cuộc đối thoại trên các trang web, điều tra một cáo buộc mà một thông tin không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện và xác định phần nào tùy ý nào đó để loại bỏ hoặc yêu cầu loại bỏ đệ trình trên.

Nghĩa vụ pháp lý

Nestlé Nutrition Institute  và /hoặc các đơn vị khác thay mặt chúng tôi tạo ra, phát triển, cung cấp trang web này sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về bất cứ điều gì dù là trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, gián tiếp, đặc biệt hoặc các hỏng hóc gây thiệt hại, chi phí, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý về bất cứ thứ gì và bằng bất cứ cách nào phát sinh từ việc bạn truy cập, sử dụng, không có khảnăng sử dụng, thay đổi nội dung trang web hoặc phát sinh từ bất kỳ trang web nào bạn truy cập thông qua một liên kết từ trang web nàyhoặc từ bất kỳ việc gì chúng tôi làm hoặc không làm được do hậu quả của các thư điện tử bạn gửi cho chúng tôi, trong phạm vi chophép của pháp luật hiện hành.

Nestlé Nutrition Institute và/hoặc đơn vị khác tham gia vào việc tạo ra, phát triển hay cung cấp trang web này không chịu trách nhiệm duy trì các tài liệu và dịch vụ đăng trên trang web hoặc làm bất cứ việc gì để sữa chữa, cập nhật hay thông báo với những nội dung này. Bất cứ tài liệu nào trên trang web này cũng có thể được thay đổi không cần báo trước.

Ngoài ra, Nestlé Nutrition Institute  sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm về bất cứ điều gì dẫn đến tổn thất do virus và gây hư hại cho máy tính hay các tài sản khác của bạn khi bạn sử dụng, truy cập hay tải xuống các tài liệu từ trang web này. Nếu bạn lựa chọn tải xuống tài liệu từ trang web này, bạn cần chấp nhận mọi rủi ro do việc đó mang lại.

Trong phạm vi tối đa cho phép theo quy định của luật hiện hành, bạn đã từ bỏ tất cả các khiếu nại chống lại Nestlé Nutrition Institute, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp và lập trình viên của tập đoàn về những việc xảy ra khi bạn sử dụng hoặc truy cập trang web này.

Những hành vi bị cấm

Bạn bị cấm không được làm bất cứ điều gì trên trang trang web này mà Nestlé Nutrition Institute  xem xét thấy rằng không phù hợp và/hoặc cho là hành động vi phạm pháp luật hay bị cấm bởi pháp luật hiện hành. Những hành động đó bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Bất cứ hành động nào vi phạm sự riêng tư (bao gồm tải lên các thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý) hay bất cứ hành động nào vi phạm quyền cá nhân

Sử dụng trang web này để bôi nhọ hoặc phỉ báng Nestlé Nutrition Institute  và các nhân viên của Nestlé hoặc những người khác hoặchành động gây tiếng xấu cho Nestlé Nutrition Institute;

Tải lên những tài liệu có chứa virus và có thể dẫn đến hư hại tài sản của Nestlé Nutrition Institute  hoặc tài sản của những người khác; và

Đăng hoặc truyền lên trang web này các tài liệu không được ủy quyền bao gồm nhưng không giới hạn tài liệu, theo ý kiến của chúng tôi, gây khó chịu, gây thiệt hại cho hoặc vi phạm hệ thống của Nestlé Nutrition Institute  hoặc của bên thứ ba hay cho an ninh mạng, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, đe dọa hay bất hợp pháp.

Thẩm quyền và luật điều chỉnh

Viện Dinh Dưỡng Nestlé không trình bày rằng các tài liệu và thông tin trên trang web này là phù hợp và sẵn có ở mọi quốc gia hay mọi ngôn ngữ.

Bạn và Viện Dinh Dưỡng Nestlé đồng ý rằng bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo pháp luật Thụy Sĩ và sẽ được đệ trình lên cấp thẩm quyền độc quyền của các tòa án của Thụy Sĩ.

Cookies

Nestlé có sử dụng công nghệ theo dấu ("cookies"). Chính sách của Nestlé Nutrition Institute  - Viện Dinh Dưỡng Nestlé về sử dụng cookie đã được ghi ở phần chính sách bảo mật và thông tin cá nhân của Nestlé Nutrition Institute  trong trang này.

Cập nhật các thông báo pháp lý

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hay sửa chữa thông báo này. Xin vui lòng đọc các trang này thường xuyên để biết các thay đổi và bổ sung thông tin đó.

Copyright © Nestlé Nutrition Institute 2013