Chính sách về Cookies của Viện Dinh Dưỡng Nestlé

Cookies là gì?

Cookies là những tập tin văn bản ngắn được lưu lại trong máy tính của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Chúng được sử dung rộng rãi với mục đích làm cho trang web hoạt động chính xác hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như để cung cấp thông tin cho những người sở hữu trang web.

Chúng tôi sử dụng Cookies như thế nào và tại sao?

Chúng tôi dùng Cookies để nâng cao chất lượng sử dụng và chức năng của trang web của chúng tôi và để hiểu rõ hơn những người truy cập, sử dụng trang web cùng các công cụ và dịch vụ của chúng tôi trên trang như thế nào. Cookies giúp chúng tôi khiến cho trang web đáp ứng được nhu cầu của từng cá nhân, từ đó cải thiện tính thân thiện với người dùng, làm cho người dùng hài lòng hơn về trang web (thông qua các đối tác thiết kế) và để kết nối với bạn tại bất cứ nơi nào trong trang web. Chúng tôi không sử dụng Cookies để thu thập các thông tin cá nhân, như tên của bạn; Tuy nhiên, chúng tôi có thể liên kết các thông tin chứa trong Cookies với thông tin cá nhân của bạn bằng cách khác (như bằng chức năng đăng ký với trang web).

Bạn có thể thay đổi các thiết lập Cookies như thế nào?

Hãy chắc chắn rằng thiết lập trong máy tính / thiết bị di động của bạn có thể phản hồi việc bạn có chấp nhận Cookies hay không? Bạn có thể thiết lập trình duyệt cảnh báo trước khi bạn chấp nhận Cookies, hoặc bạn có thể đơn giản cài đặt chế độ từ chối chức năng này, mặc dù bạn có thể không truy cập được vào tất cả các chức năng của trang web nếu từ chối cookies. Hãy bấm nút "Giúp đỡ" để biết thêm bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách nào. Bạn không cần phải bật chế độ Cookies để sử dụng hoặc điều hướng vào nhiều phần của trang web. Hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng các máy tính khác nhau tại các vị trí khác nhau, bạn cần đảm bảo rằng mỗi trình duyệt đã được điều chỉnh cho phù hợp với sự lựa chọn ưu tiên của bạn.

Loại Cookies nào được sử dụng?

Khi bạn vào trang web này, các loại Cookies sau được sử dụng:

Các Cookies thiết yếu

Các Cookies thiết yếu này vô cùng quan trọng cho sự vận hành trang web. Nếu không có các Cookies này, trang web không thể hoạt động trơn tru được. 

Các Cookies chức năng

Các Cookies này được thiết lập để cải tiến chức năng của trang web. Ví dụ, Cookies nhớ các nội dung bạn vừa xem trong trang hay địa chỉ email và mật khẩu bạn cung cấp khi đăng ký trong lần truy cập trước. Cookies cũng có thể nhớ các tiết mục bạn đã cho vào giỏ hàng khi truy cập trang Cửa hàng Nestle Trực tuyến lần trước. Do đó, sử dụng Cookies chức năng có thể cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung theo nhu cầu của bạn, tiết kiệm thời gian cho bạn khi đăng ký, không phải đánh máy lại những thông tin khi bạn trở lại thăm trang web lần nữa hoặc khi cần truy cập vào những khu vực chỉ dành cho thành viên. Ở một số trang web, Cookies còn có thể giúp chúng tôi lưu trữ các công thức món ăn yêu thích, các hoạt động, điểm hoặc thành tích cao nhất của bạn.  Chúng tôi cũng sử dụng Cookies để chặn những người dùng chưa đủ tuổi truy cập vào một số hoạt động.

Cookies của bên thứ nhất

Đây là các Cookies được trang web này thiết lập và chỉ có thể đọc được bởi chính trang web này mà thôi.

Danh sách các Cookies sử dụng trong trang web

Các bảng sau phân loại và mô tả các loại Cookies khác nhau được sử dụng trong trang web này:

Các Cookies cần thiết

Tên

Mục đích

ASP.NET_Sessionid

Trang web của Nestlé sử dụng một Cookie đặc biệt (ASP.NET), là một loại cookie cần cho phần mềm khiến trang web hoạt động chính xác. ASP.NET_SessionId. Cookie này được sử dụng để tạo phần ID cho người dùng, nhờ vậy hệ thống có thể nhận diện được người dùng duy nhất và nhận diện từng người, phân biệt họ với những người khác đang truy cập trang web. Thông tin này không được sử dung hoặc lưu trữ ngoài hệ thống của Nestlé và nó chỉ tồn tại tạm thời trong khi người dùng truy cập vào các trang tài khoản và các trang yêu cầu sự truy cập đảm bảo và độc nhất khác. Nếu không có Cookie này, việc truy cập đó không thể được đảm bảo, bởi vậy, cookie này rất quan trọng.

.aspxauth

Viện Dinh Dưỡng Nestlé (NNI) sử dụng cookie cho ứng dụng chứng thực Người dùng (Users) của NNI. Cookie này kiểm tra chứng thực người dùng cho ASP.NET còn ASPXAUTH cookie được sử dụng để xác định liệu người dùng này có được chứng thực hay không. Điều này chỉ được thực hiện khi người dùng đăng nhập vào trang web NNI bởi sự ủy nhiệm đặc trưng cho từng người dùng.

 

Cookies của bên thứ nhất

Tên

Mục đích

Nhận xét

Phân tích của Google (__utma, __utmb, __utmc, __utmz)

Các Cookies này được sử dụng để thu thập thông tin của những người truy cập trang web đã sử dụng trang như thế nào. Chúng tôi dùng thông tin này để làm báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Các Cookies này thu thập thông tin dưới hình thức ẩn danh bao gồm số lượng người truy cập trang web, họ vào trang web từ đâu và tới các trang nào.

Google sẽ sử dụng thông tin này với mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, làm báo cáo về hoạt động của trang cho những người vận hành trang web, cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động của trang và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba theo yêu cầu của luật pháp, hoặc bên thứ ba được thay mặt Google xử lý thông tin. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất cứ dữ liệu nào do Google quản lý. Bạn có thể từ chối sử dụng Cookies bằng cách chọn các thiết lập phù hợp trên trình duyệt, tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu làm vậy, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web. Việc sử dụng trang web này cũng có nghĩa là bạn đã đồng ý với việc Google xử lý số liệu của bạn theo cách và mục đích nói trên. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Cookies của Google bằng cách vào Google Privacy Policy

BIGipServer

Cookie này cho phép ứng dụng cân bằng tải. Trong cân bằng tải, cầu dẫn BIGIP sẽ giám sát thiết bị máy chủ xem có sẵn sàng không. Trong trường hợp một trong các thiết bị do cookie này quản lý bị giảm, BIGIP sẽ không chuyển các kết nối với thiết bị đó nữa. Phần Cookie được sử dụng để giảm thiểu lưu lượng ngược trở lại từ máy chủ đến máy của khách hàng.

sIFR sifrFetch (hay Scalable Inman Flash Replacement)

Mục đích của Cookie này là để giảm thiểu lượng tải không cần thiết nguồn phông chữ  khi trang được tải có sử dụng công nghệ sIFR. Khi đóng trình duyệt, Cookie này sẽ bị xóa.

addthis.com

Các Cookies này do công ty AddThis cung cấp mạng xã hội chia xẻ các nút hiện thị Trang web.

 

Lưu ý mới nhất về luật pháp

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và điều chỉnh bất cứ điều gì liên quan đến chính sách này. Vui lòng quay lại xem trang này thường xuyên để cập nhật những thông tin bổ sung.

© 2013 Nestlé Nutrition Institute. Tất cả các quyền được bảo hộ