Chính sách về Cookies của Viện Dinh Dưỡng Nestlé

Cookies là gì?

Cookies là những tập tin văn bản ngắn được lưu lại trong máy tính của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Chúng được sử dung rộng rãi với mục đích làm cho trang web hoạt động chính xác hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như để cung cấp thông tin cho những người sở hữu trang web.

Chúng tôi sử dụng Cookies như thế nào và tại sao?

Chúng tôi dùng Cookies để nâng cao chất lượng sử dụng và chức năng của trang web của chúng tôi và để hiểu rõ hơn những người truy cập, sử dụng trang web cùng các công cụ và dịch vụ của chúng tôi trên trang như thế nào. Cookies giúp chúng tôi khiến cho trang web đáp ứng được nhu cầu của từng cá nhân, từ đó cải thiện tính thân thiện với người dùng, làm cho người dùng hài lòng hơn về trang web (thông qua các đối tác thiết kế) và để kết nối với bạn tại bất cứ nơi nào trong trang web. Chúng tôi không sử dụng Cookies để thu thập các thông tin cá nhân, như tên của bạn; Tuy nhiên, chúng tôi có thể liên kết các thông tin chứa trong Cookies với thông tin cá nhân của bạn bằng cách khác (như bằng chức năng đăng ký với trang web).

Bạn có thể thay đổi các thiết lập Cookies như thế nào?

Hãy chắc chắn rằng thiết lập trong máy tính / thiết bị di động của bạn có thể phản hồi việc bạn có chấp nhận Cookies hay không? Bạn có thể thiết lập trình duyệt cảnh báo trước khi bạn chấp nhận Cookies, hoặc bạn có thể đơn giản cài đặt chế độ từ chối chức năng này, mặc dù bạn có thể không truy cập được vào tất cả các chức năng của trang web nếu từ chối cookies. Hãy bấm nút "Giúp đỡ" để biết thêm bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách nào. Bạn không cần phải bật chế độ Cookies để sử dụng hoặc điều hướng vào nhiều phần của trang web. Hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng các máy tính khác nhau tại các vị trí khác nhau, bạn cần đảm bảo rằng mỗi trình duyệt đã được điều chỉnh cho phù hợp với sự lựa chọn ưu tiên của bạn.

Loại Cookies nào được sử dụng?

Khi bạn vào trang web này, các loại Cookies sau được sử dụng:

Các Cookies thiết yếu

Các Cookies thiết yếu này vô cùng quan trọng cho sự vận hành trang web. Nếu không có các Cookies này, trang web không thể hoạt động trơn tru được. 

Các Cookies chức năng

Các Cookies này được thiết lập để cải tiến chức năng của trang web. Ví dụ, Cookies nhớ các nội dung bạn vừa xem trong trang hay địa chỉ email và mật khẩu bạn cung cấp khi đăng ký trong lần truy cập trước. Cookies cũng có thể nhớ các tiết mục bạn đã cho vào giỏ hàng khi truy cập trang Cửa hàng Nestle Trực tuyến lần trước. Do đó, sử dụng Cookies chức năng có thể cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung theo nhu cầu của bạn, tiết kiệm thời gian cho bạn khi đăng ký, không phải đánh máy lại những thông tin khi bạn trở lại thăm trang web lần nữa hoặc khi cần truy cập vào những khu vực chỉ dành cho thành viên. Ở một số trang web, Cookies còn có thể giúp chúng tôi lưu trữ các công thức món ăn yêu thích, các hoạt động, điểm hoặc thành tích cao nhất của bạn.  Chúng tôi cũng sử dụng Cookies để chặn những người dùng chưa đủ tuổi truy cập vào một số hoạt động.

Cookies của bên thứ nhất

Đây là các Cookies được trang web này thiết lập và chỉ có thể đọc được bởi chính trang web này mà thôi.

Danh sách các Cookies sử dụng trong trang web

Các bảng sau phân loại và mô tả các loại Cookies khác nhau được sử dụng trong trang web này:

Third Party Cookies

NamePurposeComment
Google Analytics & GA Audiences (CONSENT, NID, _ga, _gat, _gat_UA18452735-1, _gid)These Cookies are used to collect information about how visitors use our website. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The Cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. You can find out more about Google cookies by visiting the Google Privacy Policy
DoubleClick

DoubleClick uses cookies to improve advertising. Some common applications are to target advertising based on what’s relevant to a user, to improve reporting on campaign performance, and to avoid showing ads the user has already seen.

Cookies themselves contain no personally identifiable information. Depending on the publisher’s and user’s settings, information associated with cookies used in advertising may be added to the user’s Google Account.

DoubleClick uses cookies to improve advertising. Some common applications are to target advertising based on what’s relevant to a user, to improve reporting on campaign performance, and to avoid showing ads the user has already seen.

Cookies themselves contain no personally identifiable information. Depending on the publisher’s and user’s settings, information associated with cookies used in advertising may be added to the user’s Google Account.

 

For further information about DoubleClick please see:

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en

Facebook Custom Audience & Facebook Connect (Datr, fr, locale, wd)This Cookie is placed by Facebook. It enables NNI to measure, optimize and build audiences for advertising campaigns served on Facebook. In particular it enables NNI to see how our users move between devices when accessing the NNI web site and Facebook, to ensure that NNI’s Facebook advertising is seen by our users most likely to be interested in such advertising by analysing which content a user has viewed and interacted with on the NNI web site.

For further information about the Facebook Pixel please see:

https://apps.ghostery.com/en/apps/facebook_custom_audience

Sitefinity(sf-data-intell-subject, sf-trckngckie)These Cookies are used to collect information about how visitors view our content. We use the information to personalize the user experience and to help us improve the site in order to determine which content to produce.

For further information about Sitefinity cookies please see:

https://docs.sitefinity.com/reference-sitefinity-cookies

readDisclaimer, nniSam, visid_incap_*, __ric_*These cookies do not track you or identify your behavior but are application cookies necessary to display the website content. 

Lưu ý mới nhất về luật pháp

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và điều chỉnh bất cứ điều gì liên quan đến chính sách này. Vui lòng quay lại xem trang này thường xuyên để cập nhật những thông tin bổ sung.

© 2018 Nestlé Nutrition Institute. Tất cả các quyền được bảo hộ