nni pediatric banner vn

Forums

GIỚI THIỆU & QUY ĐỊNH CHUNG

Những quy định về chia sẻ nội dung, bảo mật khi tham gia diễn đàn lâm sàng. Hãy đọc kỹ trước khi tham gia!

Giới thiệu về Diễn Đàn Nhi Khoa & Thông tin Ban Cố Vấn

2 Chủ đề 2 Bài viết
Quy định chung

2 Chủ đề 2 Bài viết
Hòm thư góp ý / liên hệ

0 Chủ đề 0 Bài viết

THẢO LUẬN LÂM SÀNG

Nơi chia sẻ, thảo luận các ca lâm sàng dinh dưỡng và nhi khoa. Mỗi ca lâm sàng sẽ do một bác sĩ chủ trì và có 2 tuần để thảo luận trước khi rút ra kết luận cuối cùng và đóng bình luận.

Tiêu hóa

3 Chủ đề 6 Bài viết
Sơ sinh

2 Chủ đề 9 Bài viết
Hô hấp

0 Chủ đề 0 Bài viết
Dinh dưỡng

1 Chủ đề 4 Bài viết
Tổng hợp ca thảo luận

0 Chủ đề 0 Bài viết
Miễn dịch - Dị ứng

1 Chủ đề 5 Bài viết

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Nơi thảo luận tự do, các thành viên có thể đăng câu hỏi, chia sẻ kinh nghiệm y khoa của chính mình hoặc trợ giúp thành viên khác

Trợ giúp lâm sàng (nơi đặt câu hỏi, chia sẻ các ca lâm sàng của mình để nhận được trợ giúp)

0 Chủ đề 0 Bài viết
Kinh nghiệm lâm sàng (nơi thành viên chia sẻ những kinh nghiệm của chính mình trong quá trình điều trị, thực hành lâm sàng)

0 Chủ đề 0 Bài viết