Các Oligosaccharide trong Sữa Mẹ - Vũ khí Bí mật của Tự nhiên

Biên tập viên: Clemens Kunz, Giessen (Đức), Norbert Sprenger, Lausanne (Thuỵ Sĩ), Sharon M. Donovan, Urbana, IL (Hoa Kỳ) The Nest Vol .40 , 2016

Tóm tắt

Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ - Nền tảng và Chuyển hóa
Clemens Kunz, Giessen (Đức)

Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ miễn dịch Niêm mạc
Norbert Sprenger, Lausanne (Thuỵ Sĩ)

Các Oligosaccharide trong Sữa mẹ và Hệ Vi sinh Đường ruột của Trẻ nhũ nhi
Sharon M. Donovan, Urbana, IL (Hoa Kỳ)

BÀI BÁO
  • Các Oligosaccharide trong sữa mẹ - Nền tảng và Chuyển hóa

    Tác giả: Clemens Kunz

    Trẻ nhỏ nhận một lượng lớn các Oligosaccharide từ sữa mẹ (Human Milk Oligosaccharides - HMO) với tiềm năng cao tác dụng tại chỗ trong đường tiêu hóa và các chức năng hệ thống. Trong phân và nước tiểu có HMO tự nhiên và các sản phẩm thoái biến, điều này phản ánh một phần loại oligosaccharide đặc hiệu cho sữa mẹ.

    Đóng tóm tắt
    Xem đầy đủ văn bản PDF