Sức mạnh lập trình của ăn dặm

Biên tập viên: M. S. Fewtrell, D. M. Fleischer, P. Patel, J. Bhatia The Nest Vol .39 , 2016

Tóm tắt

The Nest 39  xem xét  ba chủ đề quan trọng liên quan đến ăn dặm (ăn bổ sung). Đầu tiên Mary Fewtrell thảo luận về thời điểm thích hợp cho trẻ ăn dặm và ăn dặm có khả năng ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe sau này. David Fleischer cung cấp dữ liệu từ một nghiên cứu chứng minh việc cung cấp sớm các loại thực phẩm có tính dị ứng cao như đậu phộng cho trẻ có thể giúp quản lý dị ứng thức ăn. Cuối cùng Pinkal Patel và Jatinder Bhatia giải thích cách mà thức ăn bổ sung có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến bộ của việc nuôi dưỡng trẻ non tháng để tránh chậm trễ tăng trưởng và thiếu hụt dưỡng chất quan trọng.

BÀI BÁO