Dinh dưỡng cho Trẻ Nhũ Nhi và Trẻ Nhỏ: Có Gì Mới ?

Biên tập viên: F. Indrio, C. Loret, B. Le Révérend, P. Patel, J. Bhatia The Nest Vol .37 , 2014

Tóm tắt

Cuốn The Nest 37 này nghiên cứu kỹ 3 chủ đề khác nhau trong Dinh dưỡng Trẻ nhũ nhi. Đầu tiên BS Flavia Indrio xem xét việc sử dụng Probiotics trong quản lý các rối loạn đường tiêu hóa. Crystel Loret và Bejamin Le Reverend cho thấy làm thế nào việc học cách nhai đúng có thể có một tác động lên việc chấp nhận các kết cấu trong thời kỳ ăn dặm và sau đó. Cuối cùng Pinkal Patel và Jatinder Bhatia giải thích tầm quan trọng của việc bổ sung vitamin D và những hậu quả của sự thiếu hụt.

BÀI BÁO