Bằng chứng khoa học về phòng ngừa dị ứng ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ

Biên tập viên: S. Koletzko, D. Palmer, J. Spieldenner The Nest Vol .36 , 2014

Tóm tắt

The Nest 36 xem xét phòng ngừa dị ứng ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dựa trên bằng chứng khoa học thông qua ba bài báo của các chuyên gia hàng đầu: Sibylle Koletzko xem xét phòng ngừa viêm da dị ứng - Eczema thông qua can thiệp dinh dưỡng trong giai đoạn nhũ nhi. Debra Palmer mô tả các chiến lược dinh dưỡng hiện tại để phòng ngừa dị ứng thức ăn. Cuối cùng Jörg Spieldenner trình bày các tác động kinh tế và sức khỏe về phòng ngừa sớm của viêm da dị ứng.

BÀI BÁO
  • Ngăn ngừa chàm dị ứng bằng can thiệp dinh dưỡng trong giai đoạn nhũ nhi

    Tác giả: S. Koletzko

    Chàm dị ứng ảnh hưởng đến 1 phần 3 trẻ em có tiền sử gia đình mắc bệnh chàm. Khoảng một nửa số đó phát triển các tổn thương da trong giai đoạn nhũ nhi. Nguy cơ mắc bệnh chàm có thể giảm đáng kể bằng cách sử dụng sữa công thức thủy phân cho trẻ nhũ nhi trong vòng 4 tháng đầu tiên, nếu việc bú sữa mẹ là không đủ.

    Đóng tóm tắt
    Xem đầy đủ văn bản PDF