Những rối loạn dạ dày - ruột trong giai đoạn sơ sinh và thời thơ ấu

Biên tập viên: Torbjorn Lind, Sibylle Koletzko, Carios Lifschitz, Flavia Indrio The Nest Vol .32 , 2012

Tóm tắt

Những rối loạn dạ dày - ruột trong giai đoạn sơ sinh và thời thơ ấu.
Đại tiện khó và táo bón chức năng ở trẻ sơ sinh.
Điểm lại hiện tượng bất dung nạp Lactose.
Hội chứng quấy khóc bất thường (Colic) ở trẻ sơ sinh: Probiotics có phải là phương pháp điều trị mới ?

BÀI BÁO