Béo phì ở trẻ em

Biên tập viên: L. Poston, B. Koletzko, V. Grote, H. Demmelmair, B. Brands, A.M. Siega-Riz, A. Kinlaw, Z.A. Bhutta The Nest Vol .29 , 2010

Tóm tắt

Ảnh hưởng của thời kỳ chu sinh trên sự phát triển về sau của trẻ
Nuôi ăn trẻ còn bú và béo phì về sau: Kết luận đối với thực hành hiện nay?
Thực hành nuôi ăn trẻ còn bú và xây dựng thói quen ăn uống hợp lý ở trẻ em: Điều gì đang xảy ra ở Mỹ?
Sự đồng hiện diện của suy dinh dưỡng và béo phì.

BÀI BÁO
  • Ảnh hưởng của thời kỳ chu sinh trên sự phát triển về sau của trẻ

    Tác giả: Lucilla Poston (Vương quốc Anh)

    Xem đầy đủ văn bản PDF