Dinh dưỡng đường ruột

Biên tập viên: Y. Finkel, Sa.Kolacek, S. Koletzko The Nest Vol .27 , 2009

Tóm tắt

Giáo sư Y. Finkel, Giáo sư S. Kolaček và Giáo sư S. Koletzko, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng qua đường ruột  đã tóm tắt các thông tin cập nhật mới nhất về chỉ định dinh dưỡng qua đường ruột trong nhi khoa, các ứng dụng có thể và các biến chứng tiềm ẩn và làm thế nào để xử lý.


Ngôn ngữ tài liệu khác: