Dinh dưỡng chu sinh

Biên tập viên: H. Szajewska, M. Domeloff, B. Lonnerdal The Nest Vol .26 , 2009

Tóm tắt

Mổ lấy thai và hệ vi sinh đường ruột
Kẹp dây rốn trễ và ảnh hưởng của nó trên sự thiếu sắt
Sữa non